donderdag 23 juli 2009

Hoe kan passief roken je gezondheid beïnvloeden?

Irritatie van de ogen, de neus en de luchtwegen zijn de meest voorkomende en meest gekende effecten op de gezondheid bij passief roken. Volgens schattingen sterven echter jaarlijks tienduizenden volwassen niet-rokers in de Europese Unie aan de gevolgen van passief roken. In België zou passief roken jaarlijks verantwoordelijk zijn voor 2.133 sterfgevallen.
Onderzoeken tonen aan dat er een verband bestaat tussen passief roken en het risico op longkanker bij partners van rokers. Dat risico bedraagt 20% bij vrouwen en 30% bij mannen. Ander onderzoek naar longkanker bij niet-rokers, blootgesteld aan passief roken op het werk, wijst bovendien op een verhoogd risico van 16 tot 19%.


Volgens het International Agency for Research on Cancer (IARC), dat deel uitmaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), verhoogt passief roken het risico op een hartaanval met 25 tot 35%. Bovendien zijn er bewijzen dat passief roken de oorzaak kan zijn van longemfyseem bij niet-rokende volwassenen.


Rokende ouders kunnen zware ziekten veroorzaken bij jonge kinderen en hen voor de rest van hun leven vatbaarder maken voor gezondheidsproblemen. Zwangere vrouwen die worden blootgesteld aan passief roken, kunnen kinderen krijgen met een lager geboortegewicht. Het voorkomen van wiegendood ligt ook hoger als de ouders roken.
Hoest en luchtweginfecties, zoals longontsteking en bronchitis, komen allemaal voor bij kinderen die aan passief roken worden blootgesteld. Ook de frequentie en de ernst van astmasymptomen liggen hoger bij kinderen die opgroeien in een omgeving waar gerookt wordt. Ze nemen af wanneer die blootstelling stopt. Tenslotte kan passief roken een ontsteking van het middenoor, met name otitis serosa, veroorzaken: de voornaamste oorzaak van doofheid bij kinderen.


bron: http://www.mmk.be/vrij.cfm?Id=373

Geen opmerkingen:

Een reactie posten